کلاسهای پژوهشسرای صائب گروه آموزشی رباتیک مقدماتی

کليک کنيد
مکانیک ربات پیشرفته
کليک کنيد
ربات جنگنده
کليک کنيد
ربات امداد کوچولو
کليک کنيد
مهندس کوچولو